europeana.eu
Stålpennor
STÅLPENNOR (för textning), tio stycken, i skjutask. Med hals, tre hål samt mitt- och sidoskåror. Längd: 2,7 cm