europeana.eu
Mansporträtt
Påskrift: D. Krafft [nere till höger]