europeana.eu
Studie
Påskrift: No 42. Studie till "la Feria" [/] 1882 Granada [/] Hugo Birger [på baksidan]