europeana.eu
LE MANS - BIPLAN DES FRERES WRIGHT
The Brothers Wright's biplane. Le Mans (France), 1908