europeana.eu
Rub hrastove šume
Rub hrastove šume nesumnjivo je najpoznatiji Waldingerov crtež uopće. Ujedno je riječ o jednom od zadnjih njegovih sačuvanih radova (iz razdoblja nakon 1885., sve do smrti nije sačuvan niti jedan c...