europeana.eu
Girello [MANOSCRITTO]
Find out more on Europeana