europeana.eu
Kølle
Kølle av sten (avbildet 1. a), nærmest lik R. 43, men spidsere i den øvre ende; stenarten er blaagraa sandsten