europeana.eu
flint
Dertil kommer c. 50 stykker flint, hvoriblandt et par mindre kjerner; den største del deraf maa ansees som affald.; kjerner|affald