europeana.eu
pilespids
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: En liden samling flintstykker, opsamlede paa plateauet bag Akerø kirke paa Gossen i Romsdalen (matr.nr