europeana.eu
Hank
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: gg) Forskjellige mindre gjenstande af jern, saaledes en stikkert (d. e