europeana.eu
Krukke
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Brudstkr. af 2 forskjellige, ganske smaa krukker af brændt ler; det ene ligner adskilligt de almindelige relikviekrukker fra middelalderen