europeana.eu
knive
Brudstkr. af 2 eneggede knive af en art sandsten af samme form som skiferknivene. Den ene har været et stort eksemplar, antagelig nærmest af formen no