europeana.eu
Paalstav
Den anden (paalstav) (2777) har samme længde og bredde, men aaben, skjønt maaske oprindelig sammen sluttende skaftfal. Den første kunde efter sin form snarest henføres til æ. j