europeana.eu
Prøve
Trekullprøven merket "4 C", en struktur som tilsv. struktur C på plantegning (4C oppgitt på opprinnelig planskisse f. sammen med prøvematerialet)