europeana.eu
Kjerne
Kjerne med flere plattformer av flint. 1 regulær plattform, samt avrundet kant med knusespor langs en annen sidekant. St