europeana.eu
Flekke
Vanlig flekke av flint, 2 sammenhørende fragmenter av proksimal- og midtparti. Midtfragmentet har et kort, retusjert parti på ventralsiden, innenfor ca. 1 cm