europeana.eu
Ukjent
Bearbeidet fragment av bein, 2 sammenlimte fragmenter. Stykket har en dobbelt linje langs kanten, samt en rekke punkthalvsirkler som danner et bølgende mønster. Stykket stammer rimeligvis fra en nå...