europeana.eu
Prøve
Ett prøveglass med botaniske materialer. - F. i massene V for og inntil hvalbeinsplaten (15)