europeana.eu
Fragment
7 fragmenter av kleberstein, hører muligens til et kar eller lignende. St.l