europeana.eu
Flekke
Smalflekke av flint, proksimal- og midtparti, diffuse bruksspor langs sidekantene. St.l