europeana.eu
Avslag
9 avslag av flint, hvorav 4 medioavslag og 5 mikroavslag (fnr. 17, 18, 20). Ett medioavslag avslag (fnr