europeana.eu
Bolt
Bolt av treverk med firesidig, utsparret hode. Ovalt tverrsnitt på stammen; meget skadet og forvitret i hodepartiet