europeana.eu
Prøve
En liten samling brente bein, 10 fragmenter, utskilt fra foregående trekullprøve ved treartsbestemmelse (unr. 104). St