europeana.eu
Kjerne
Kjerne med flere plattformer av flint, usikkert eksemplar; 2 mulige plattformer, rester av cortex på stykket. St.l