europeana.eu
Prøve
Trerester av furu, fra N vegg i gravkisten. Deler av prøven ble benyttet til datering. Resultat: 930+/-70 BP, kal