europeana.eu
Kjerne
Kjerne med flere plattformer av kvartsitt, 2 plattformer som står vinkelrett på hverandre. St.l