europeana.eu
Avslag
Medioavslag med bruksspor av blågrå bergart, sannsynligvis skifer. Bruksspor langs en konveks sidekant innenfor et parti på ca. 3 cm