europeana.eu
kvartsavslag
Rute M1 123: Skulle være 5 kvartsavslag. Avslag er blitt brukt til å sette sammen kjerner etc. til forskning (Magisteravhandling Kristine Johansen , Oslo 1990)