europeana.eu
flintavslag
Rute M1 125: Skulle være 3 avslag. Avslag er blitt brukt til å sette sammen kjerner etc. til forskning (Magisteravhandling Kristine Johansen , Oslo 1990)