europeana.eu
flintavslag
Rute i1 126: Skulle være 5 flintavslag. Avslag er blitt brukt til å sette sammen kjerner etc. til forskning (Magisteravhandling Kristine Johansen , Oslo 1990)