europeana.eu
kvartsavslag
Rute L1 122: Skulle være 4 kvartsavslag. Avslag er blitt brukt til å sette sammen kjerner etc. til forskning (Magisteravhandling Kristine Johansen , Oslo 1990)