europeana.eu
Prøve av beinmateriale
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Materiale av dyre- og fiskebein, oppsamlet for hver utgravd rute. En grovfordeling dyr/fisk etter vekt er foretatt: Rute db fb A7 0,3 A8 11,1 3...