europeana.eu
Fragmenter/beinkam
9 brente fragmenter av usammensatt beinkam, med form i hovedsak som R. 158. Av ryggen foreligger først og fremst begge endepartier