europeana.eu
Spydspiss
Vikingtids spydspiss av jern. Som Petersen: Vikingesverd type K. Bladet forrustet