europeana.eu
Krukke
Del av salvekrukke av hardbrent grått, finkornet gods. Bare storparten av buken med stettet bevart. Disse har nærmest form som S