europeana.eu
Splinter
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: fragment av flintblokk med deler av kalkskorpa. St