europeana.eu
mikroflekke
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: 1 mulig tverrpil|1 flintknoll. St