europeana.eu
Stikkel
Mulig kjernestikkel. En større plattform der mesteparten av avspaltningene har blitt slått fra, men også avspaltninger fra motsatt side.; kjernestikkel