europeana.eu
trekull
Prøve av trekull (furu) fra ca. 30 cm dybde i slagghaug, i et øvre slaggfattig lag. Bitene er av grov ved