europeana.eu
flint
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: 72 små avslag og knoller av flint. Noen få av de siste viser spor som tyder på at de kan ha vært brukt som ildflint