europeana.eu
Lås
Lås av bronse, som Andersen, Crabb, Madsen: Århus Søndervold s. 191, fig. BSH, men med annen og enklere dekor