europeana.eu
Kam
Lite fragment av sammensatt beinkam, omtrent som VGJ, fig. 195, i midten. I ryggkanten er innskåret en fure