europeana.eu
Hank
Del av jernhank (?) i form av en 0,7 cm tykk og 9,5 cm l. krum jerntein, i ene enden spiss, i den andre enden utvidet til en ca. 2,0 cm bred plate med oppbrettete sidekanter