europeana.eu
spydspids
Tveegget spydspids af jern med fal af almindelig yngre jernalders form; af bladet mangler en betydelig del. F. for lang tid siden i en gravhaug paa Kaarvollen under Langeland i Aalen (matr