europeana.eu
Pilspiss
En mulig tangespiss laget av et medioavslag med to motstående konkave retusjkanter som ligner en tange. Retusjen er fin og steil. Den ene siden er slått fra dorsalsiden og den andre siden er slått ...