europeana.eu
flekkefragment
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Dessuten tre små flekkefragmenter hvorav en av bergkrystall.|2,5 cm l