europeana.eu
fragmenter/slipestein
Tre fragmenter av en velbrukt slipestein av sandstein av yngre steinalders type. F. under anlegg av en skjæring på riksvei 185 på Sæbøstranda ved Sæbø (g