europeana.eu
kvernstein/Underligger
Underligger til kvernstein f. i elvemelen øst for det store gravfeltet på Løykja (g.nr