europeana.eu
pilespiss
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Fragmenter av 5 forskjellige pilespisser av skifer, alle med rombisk tverrsnitt av bladet. Minst tre av pilespissene sees å ha mothaker