europeana.eu
Øks
Rektangulær tverrøks av mørk, vulkansk bergart med flat underside og lett hvelvet overside. Nakken er endel beskadiget. L